Prohlášení k ochraně osobních údajů

S A L A M A N D E R

 

Ochranu Vašich osobních údajů považuje společnost SALAMANDER za mimořádně důležitou. Proto při shromažďování a zpracovávání osobních údajů striktně dodržujeme zákonné požadavky (zákon o ochraně osobních údajů, obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU, TKG 2003). Níže bychom Vás rádi informovali o rozsahu a účelu námi prováděného zpracování osobních údajů a Vašich právech.

1. Princip anonymního používání našich webových stránek

Použití našeho webu www.salamander.cz je v zásadě možné bez osobních údajů. Pro použití jednotlivých služeb však mohou platit odlišná pravidla, na která vás vždy zvlášť upozorníme.

Když navštívíte naše webové stránky, informace, jako například Vaše IP adresa, nám budou předány. Tyto informace specifikují typ použitého zařízení (počítač, smartphone, tablet atd.), webový prohlížeč (Internet Explorer, Safari, Firefox atd.), okamžik přístupu na naše webové stránky, množství přenášených dat a podobně. Tyto informace nepoužíváme k identifikaci jednotlivých uživatelů. Informace slouží pouze ke zjišťování atraktivity našich webových stránek a k neustálému zlepšování jejich obsahu, aby o ně uživatelé jevili ještě větší zájem. Pro úplnost však poukazujeme na skutečnost, že v případě statické IP adresy je v podstatě možné prostřednictvím dotazu RIPE identifikovat příslušnou osobu. Dotazy RIPE však neprovádíme.

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří sem například Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo datum narození.

Osobní údaje dětí nezpracováváme.

3. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze my, pokud nám je poskytnete dobrovolně, například pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.salamander.cz nebo e-mailem nebo požádáte o členství v klubu Salamander na prodejně.

Používáme Vámi poskytnuté osobní údaje pouze za předpokladu, že jsou nezbytné pro splnění příslušného účelu (např. registrace člena klubu, zasílání zpravodaje, zpracování objednávky, zaslání informačního materiálu a reklamního sdělení, organizace spotřebitelské soutěže, odpověď na otázku) a takové použití je povoleno zákonem (zasílání reklamních a informačních materiálů registrovaným zákazníkům, kteří s tím vyjádřili souhlas).

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je provozování webové stránky www.salamander.cz obsahující informace, prezentaci a nabídku zboží a služeb společnosti zabývající se obchodem s obuví.

Jakékoli další využití Vašich osobních údajů se uskuteční pouze tehdy, pokud jste k tomu výslovně dali svůj souhlas. Svůj souhlas můžete s účinkem do budoucna kdykoliv odvolat.

4. Doba archivace

Údaje, které jste nám poskytli výhradně za účelem zákaznického servisu v rámci členství v klubu Salamander nebo pro marketingové a informační účely, budeme archivovat ještě tři roky po Vašem posledním kontaktu s námi, pokud svůj souhlas neodvoláte dříve.

5. Zpravodaj

Máte možnost objednat si zasílání našeho bezplatného zpravodaje/Newsletter/. Díky zpravodaji získáte v pravidelných intervalech přehled o aktuálních novinkách a dozvíte se o připravovaných akcích a nabídkách. Přejete-li si dostávat zpravodaj, budete potřebovat platnou e-mailovou adresu. Vámi uvedenou e-mailovou adresu zkontrolujeme, abychom zjistili, zda jste skutečně vlastníkem zadané e-mailové adresy nebo zda její vlastník byl pověřen odebíráním zpravodaje. Kontrola se provádí tak, že na Vámi zadanou e-mailovou adresu odešleme  e-mailovou zprávu, jejíž příjem pak potvrdíte. Po potvrzení e-mailu budete zaregistrováni k odběru zpravodaje.

Při registraci k odběru zpravodaje uložíme Vaši IP adresu, datum a čas Vaší registrace. Provádí se to z bezpečnostních důvodů pro případ, že třetí strana zneužije Vaši e-mailovou adresu a přihlásí se k odběru zpravodaje bez Vašeho vědomí. Další údaje pro účely odběru zpravodaje neshromažďujeme a nezpracováváme, přičemž výše uvedené údaje budou použity výhradně pro odběr zpravodaje.

Registraci k odběru zpravodaje můžete kdykoliv zrušit. Podrobnosti o zrušení registrace najdete v potvrzovacím e-mailu a v každém vydání zpravodaje.

6. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje se třetím stranám zásadně nepředávají, ledaže bychom tak byli povinni učinit ze zákona nebo je předání osobních údajů nezbytné pro plnění smluvního vztahu nebo jste k předávání osobních údajů třetí straně dali předem svůj souhlas. Externí poskytovatelé služeb a partnerské společnosti, jako je například kurýrní společnost pověřená doručením zásilky nebo další spolupracující partneři, obdrží Vaše údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro provedení zakázky nebo zpracování Vaší objednávky. V případě, že naši poskytovatelé služeb přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, zajistíme, aby dodržovali ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů stejným způsobem jako my.

Vaše osobní údaje nebudou prodávány třetím stranám ani s nimi nebude jinak obchodováno.

Vaše osobní údaje předáváme společnostem našeho koncernu, jejichž přesné názvy a kontaktní údaje si zde můžete kdykoli vyhledat, za účelem analýzy, abychom Vám mohli nabízet optimální nabídky, a za účelem zasílání informací a reklamních sdělení.

Souhlas s předáváním svých osobních údajů společnostem našeho koncernu můžete kdykoliv odvolat s účinem do budoucnosti.

7. Cookies

Za účelem vylepšování obsahu našeho webu a pro jeho uživatelskou optimalizaci používáme soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě našeho webu ukládají na Váš počítač a usnadňují opakované načítání stránek Vaším webovým prohlížečem. Soubory cookies ukládají různé informace jako nastavení jazyka, délku návštěvy na webových stránkách nebo kroky, které jste na nich provedli. Při každé další návštěvě webových stránek tak není nutné požadované údaje zadávat znovu.

8. Zabezpečení dat

K ochraně Vašich dat před manipulaci, ztrátou, zničením a zásahy třetích stran používáme různá technická a organizační opatření. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále průběžně zlepšována v souladu s technologickým vývojem internetu.

Všechny informace, které od Vás obdržíme, jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Bezpečnostní software serveru SSL (Secure Socket Layers) zašifruje všechny Vámi zadávané informace ještě před jejich odesláním. Informace budou dešifrovány až poté, co dorazí na náš server.

9. Vaše práva

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů Vám jako subjektu údajů přísluší následující práva a opravné prostředky:

 • Právo na informace
  • Jako subjekt údajů máte právo požadovat informace o tom, zda jsou zpracovávány údaje o Vaší osobě, a pokud ano, pak jaké. Pro Vaši vlastní ochranu, aby žádná třetí strana nemohla získat informace o Vašich osobních údajích, bývá nutné ověřit vhodným způsobem Vaši totožnost.
 • Právo na opravu a výmaz
  • Máte právo požadovat neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají, nebo s ohledem na účely zpracování údajů máte právo na doplnění neúplných osobních údajů nebo na jejich vymazání.
 • Právo na omezení zpracování
  • Máte právo omezit zpracování všech nashromážděných osobních údajů. Tyto údaje budou od okamžiku podání žádosti zpracovány pouze s individuálním souhlasem nebo pro uplatnění a vymáhání právních nároků.
 • Právo na přenositelnost údajů
  • Můžete požádat o neomezený a nepodmíněný převod nashromážděných osobních údajů třetí straně.
 • Právo vznést námitku
  • Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro naplňování oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Vaše údaje nebudou po podání námitky nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy existují oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatňování a výkonu právních nároků nebo k obraně před nimi.
  • Proti zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy můžete kdykoliv podat námitku s účinkem do budoucnosti.

10. Lhůty pro SALAMANDER

Pokud využijete některé z opatření k uplatnění výše uvedených práv podle GDPR, musí společnost Salamander ČR, spol. s r.o. bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti o požadované opatření, zaujmout stanovisko nebo vyhovět žádosti.
Na všechny přiměřené žádosti budeme v souladu s platnými právními předpisy reagovat bezplatně a co možná nejdříve.

Opravné prostředky
Pro podněty týkající se porušení práva na informace, práva na zachování důvěrnosti a práva na opravu nebo výmaz je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Kontaktní osoba

Ohledně dotazů a uplatňování svých práv se můžete kdykoliv bezplatně obrátit na následující místo:

Písemně:

Salamander ČR, spol. s r.o.
Praha 1, Národní 973/41
Věra Příbramská (pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Elektronicky:
vera.pribramska@salamander.cz