Impressum

http://andjelina22.blogspot.com/2013/06/ Poskytovatel
Salamander ČR, spol. s r.o.
Národní 41
110 00 Praha

Telefon: 00 420 / 234 093 511
Fax: 00 420 / 234 093 515
Jednatel: Dipl. Ing. Jan Novák
Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Praze oddil C, vložka 1050

click
Sídlo centrály: Praha
Agentura: cpa SoftwareConsult GmbH

© SALAMANDER GmbH 2011
Všechna práva vyhrazena. Veškerý zde uveřejněný obsah, s výjimkou označených částí, podléhá autorskému právu a jiným zákonům na ochranu duševního vlastnictví. „Salamander“ je registrovaná obchodní značka.

Ochrana dat

follow site Salamander přikládá ochraně vašich soukromých a osobních údajů nejvyšší význam. Dodržování zákonných pravidel o ochraně dat je pro nás proto samozřejmé. Navštívíte-li naše webové stránky, server standardně uloží jméno vašeho poskytovatele připojení, stránku, ze které jste nás navštívili, dále procházené stránky, datum a dobu návštěvy. Tyto údaje se využijí pouze ke statistickým účelům a pouze v anonymní podobě.

http://pornvalleymedia.com/?p=27798 Jste-li na nějaké stránce požádáni o uvedení osobních údajů, jste také informováni o jejich zamýšleném účelu zpracování a následně jste požádáni o nezbytný souhlas.